Gwobrau Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru

Roedd y gwobrau yn rhan o ddathliadau Mis Hanes Pobl Ddu

gan Osian Owen
ffrica

Mae Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru (CAGC) wedi cyflwyno gwobrau cydnabyddiaeth arbennig i unigolion fel rhan o’u dathliadau Mis Hanes Pobl Ddu.

Mewn partneriaeth â Chyngor Gwynedd, Learning Links International, Africanation, a Chymdeithas Affro Caribïaidd Bangor (ACS Bangor), dathlodd CAGC Fis Hanes Pobl Ddu gyda digwyddiadau yn Siambr Cyngor Dinas Bangor.

Roedd y digwyddiad yn ddathliad o dreftadaeth ddu gogledd Cymru, ac roedd yn cynnwys seremoni wobrwyo, perfformiad gan fand byw, a bwyd Affricanaidd.

Cyflwynwyd gwobrau gan is-gadeirydd Cyngor Gwynedd Elwyn Jones i unigolion er mwyn cydnabod eu gwasanaeth.

Roedd y categorïau, y sawl a enwebwyd, a’r enillwyr fel a ganlyn:

Gwobr Gwirfoddolwr COVID

 1. Dr Victor Ebuele (Enillydd)
 2. Mr Samuel Njoku
 3. Ms Esther Sankey Njeri
 4. Mrs Juliet Mahlanze
 5. Ms Nenie Anetekha

 

Gwobr Arweinyddiaeth Eithriadol.

 1. Dr Salamatu Fada (Enillydd)

 

Gwobr Diwydiant a Mentergarwch

 1. Mrs Margaret Ogunbanwo (Enillydd)
 2. Dr Bale Modibo
 3. Ms Esther Sankey Njeri
 4. Mr Omolemo Thamae

 

Gwobr Arloesi a Chefnogaeth i deuluoedd.

 

 1. Dr Carmen Gasca (Enillydd)
 2. Sue Chingombe-Jones
 3. Grace Oni

 

Gwobr Gwyddoniaeth ac Arloesi

 

 1. Dr Victor Ebuele (Enillydd)

 

Celfyddydau (Gweledol / Cerddoriaeth / Perfformio)

 

 1. Jean Samuel Mfykela (Enillydd)
 2. Khadejah Kanu
 3. Adebanke Osunsade
 4. Colin Daimon

 

Perfformiad Academaidd Eithriadol (Ieuenctid)

 

 1. Munachimso Nneji (Enillydd)
 2. Jamin Fada (Enillydd)

 

Gwobr Chwaraeon (Ieuenctid)

 

 1. Jaleel Fada (Enillydd)
 2. Mabon Stammers (Enillydd)

 

Gwobr Arweinyddiaeth (Ieuenctid)

 

 1. Kupakwashe Nyabote (Enillydd)
 2. Ms Jocelyn Okonkwo (Enillydd)

 

Integreiddio a Chefnogi Cymunedol

 

 1. Medwen Edwards
 2. Larmin Touray (Enillydd)
 3. Ize Adava (Enillydd)
 4. Samuel Njoku
 5. Dr Salamatu Fada

 

Gwobr Dinasyddion Da

 

 1. Dr Ernest Ahiaku (Enillydd)
 2. Dr Liz Millman (Enillydd)
 3. Mr Theodre Ogbu (Enillydd)
 4. Dr Bale Modibu (Enillydd)
 5. Dr Ama Eyo (Enillydd)

 

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

 

 1. North Wales Africa Society (Enillydd)
 2. Cllr Owen Hurcum (Enillydd)
 3. Siân Gwenllian MS (Enillydd)
 4. North Wales Police (Enillydd)