Bore Coffi Macmillan yn y Felinheli

Mae gwobrau lleol gwych i’w hennill yn y raffl

gan Osian Owen
240786881_10166444443350377

Poster y bore coffi, wedi ei gynnwys gyda chaniatâd

Mae bore coffi i godi pres at elusen cancr Macmillan wedi ei drefnu yn Felin ar gyfer Dydd Sadwrn Medi 25.

Bydd y bore coffi, sy’n rhan o Fore Coffi Mwya’r Byd elusen Macmillan yn dechrau am 10yb ar y gwair dros ffordd i dafarn y Garddfon.

Mae tocyn yn costio £2, ac mae amrywiaeth o weithgareddau wedi eu trefnu. 

 • Bydd cannoedd o gacennau ar gael, yn ogystal â choffi neu de, neu ddiod oer i blant.
 • Tombola i blant.
 • Tombola i oedolion.
 • Dyfalu nifer o Skittles mewn jar.
 • Dyfalu nifer o sprincls ar ‘Colin’, y siani flewog.

Mae’r raffl yn cynnwys llu o wobrau gan fusnesau lleol, yn cynnwys;

 • Taleb £50 i La Marina
 • Taleb Waitrose gan Roberts PD
 • Taledb £20 i gaffi Swellies
 • Lampshêd gan Golau
 • Te prynhwan i ddau o Fron Goch
 • Pryd i ddau a photel o win yn nhafarn y Garddfon
 • Taleb £10 Tŷ Golchi
 • Taleb £10 Ffyj Mam
 • Taleb £25 Beauty by Maryam
 • Taleb £20 Chans
 • 2 fýg a 2 gardyn gan To Bach
 • Dalwyr canhwyllau Coach House
 • Coes oen gan Conwy Valley Meats
 • Potel o Bramble Gin
 • Potel o gin mefus

Dewch i gefnogi!