Capel Bethania, Y Felinheli

Ieu Roberts

Ieu Roberts
gan Ieu Roberts

Capel Bethania, Y Felinheli….dathlu 30 mlynedd ers newid y capel.

Ymunwch â’r sgwrs

Ieu Roberts
Ieu Roberts

Fideo a gynhyrchwyd gan Ifan Emyr ar gyfer oedfa arbennig fore Sul 07.11.21.