Mari Emlyn ar restr fer Llyfr y Flwyddyn

Mae cyfrol yr awdur o’r Felinheli wedi cyrraedd y rhestr fer

gan Osian Wyn Owen

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi ei rhestr fer ar gyfer gwobr Llyfr y Flwyddyn 2021, ac mae awdur o’r Felinheli ymhlith y ’sgwennwyr llwyddiannus.

Cafodd enwau’r 12 llyfr Cymraeg eu datgelu am y tro cyntaf ar raglen Stiwdio BBC Radio Cymru yr wythnos hon.

Mae’r gwobrau yn cael eu rhoi o fewn pedwar categori gwahanol sef Barddoniaeth, Ffuglen, Ffeithiol Greadigol a Plant a Phobl Ifanc.

Mae Wal gan Mari Emlyn ar restr fer y categori Ffuglen.

Y beirniaid eleni yw Guto Dafydd; y cyn Fardd Plant Cymru Anni Llŷn; yr awdur, academydd a’r darlithydd Tomos Owen; a’r comedïwraig Esyllt Sears.

Mae Wal wedi cael ei disgrifio fel “nofel amlhaenog gyda themâu cyfoes yn rhedeg drwyddi.”

Mae’r nofel yn dilyn fformat llyfr sydd yn helpu plant dysgu darllen.

Dweud eich dweud