Ieuenctid Bangor a’r Felin yn serennu yn Eisteddfod T

Mae pobol ifanc yr ardal wedi bod yn brysur yn cymryd rhan yn yr wŷl rithiol eleni

gan Osian Wyn Owen

Roedd pobol ifanc Bangor a’r Felinheli ymhlith y miloedd o bobl ifanc ar draws Cymru a gymrodd rhan yn ail Eisteddfod T Urdd Gobaith Cymru eleni. Dyma grynodeb o’r canlyniadau lleol:

Dawns Ystafell Fyw:

 

 • 3ydd: Gracie Wilson (Ysgol Uwchradd Friars)

Prifardd Eisteddfod T

 • 3ydd  Tegwen Bruce-Deans  (Aelwyd JMJ)

Cyfansoddi Cerddoriaeth 14-25 oed:

 • 2il      Ioan Rees   (Aelwyd JMJ)
 • 3ydd  Celt John   (Aelwyd JMJ)

Cyflwyniad Theatrig Unigol 19-25 oed:

 • 2il  Cai Fôn Davies  (Aelwyd JMJ)

Unawd o Sioe Gerdd Bl.10 a dan 19 oed:

 • 2il  Ela Vaughan   (Ysgol Tryfan)

Deuawd neu Ensemble Offerynnol Bl.7 a dan 25 oed:

 • 3ydd Tro Ola Tryfan   (Ysgol Tryfan)

Côr Merched Bl.7 a dan 25 oed:

 • 3ydd  Côr Merched Ysgol Tryfan (Ysgol Tryfan)

Llefaru Bl.10 a dan 25 oed:

 • 3ydd  Cai Fôn Davies  (Aelwyd JMJ)

Graffeg Cyfrifiadurol Bl.7, 8 a 9:

 • 1af   Carys Clement-Evans  (Ysgol Tryfan)
 • 2il   Wren Ashcroft  (Ysgol Tryfan)

Tynnu Llun 2D Bl.4 5 a 6:

 • 2il Gwion Lleu Moate-Williams Ysgol Y Garnedd

Ymunwch â’r sgwrs

William Owen
William Owen

Band dan 25 oed: Tryfan yn ail a Friars yn drydydd. A siaradwr Cymraeg yn siarad ar ran Friars – da iawn.